Trước 30-4: Hà Nội “chốt” phương án xử lý nhà đất siêu mỏng, siêu méo

(HNMO) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn số 2719/UBND-QHXDGT chỉ đạo về việc xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình (siêu mỏng, siêu méo).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã: Nghiên cứu những khó khăn (liên quan đến việc lập dự án, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư) ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các trường hợp nhà đất “siêu mỏng, siêu méo”. Các cơ quan thống nhất cơ chế, biện pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ xử lý, báo cáo UBND TP trước ngày 30-4-2013.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận Ba Đình, Hà Đông tổ chức nghiên cứu, giải quyết những nội dung kiến nghị của UBND các quận Ba Đình, Hà Đông (được phản ảnh trong văn bản số 2088/SXD-TTr của Sở Xây dựng về xử lý nhà đất siêu mỏng, siêu méo); báo cáo UBND Thành phố kết quả triển khai (gửi Sở Xây dựng tổng hợp) trước ngày 30-4-2013.

Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương kiểm tra, giải quyết ý kiến của UBND quận Cầu Giấy về nội dung đã được phản ánh trong văn bản số 2088/SXD-TTr; báo cáo UBND Thành phố kết quả triển khai trước ngày 30-4-2013.

Mặt khác, UBND các quận, huyện, thị xã cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 208/UBND-QHXDGT ngày 05-1-2013; nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các văn bản hướng dẫn của các sở chuyên ngành để tổ chức xử lý dứt điểm nhà đất siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn; hoặc chủ động làm việc trực tiếp với các sở chuyên ngành để được giải đáp những vướng mắc cần tháo gỡ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; tổng kết kinh nghiệm xử lý SMSM của UBND các huyện: Gia Lâm, Thanh Trì để phổ biến biện pháp giải quyết cho các địa phương khác; Chú ý nâng cao chất lượng đề xuất các biện pháp giải quyết, chỉ đạo cụ thể, khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà đất siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn TP Hà Nội.