Trước 25/10, các tỉnh còn lại phải báo cáo về quy hoạch “treo”, dự án “treo”

Hanoinet - Thứ trưởng Bộ TN&MT- Trần Thế Ngọc vừa yêu cầu các Vụ đôn đốc TP. Hà Nội sớm hoàn thành kế hoạch sử dụng đất; đôn đốc các tỉnh còn lại nộp báo cáo về tình hình xử lý quy hoạch "treo", dự án "treo" trước ngày 25/10, nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong phát triển quỹ đất của từng địa phương.