Trung ương Đoàn làm việc với Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng

Sáng nay (2/12), đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS HCM do đồng chí Lò Quang Tú, Trưởng Ban kiểm tra Trung ương Đoàn cùng các đồng chí đại diện các phòng, ban Trung ương Đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng.

Trung ương Đoàn làm việc với Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng - Ảnh 1

Đồng chí Lò Quang Tú làm việc với Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Bùi Chí Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động trên các mảng công tác trong năm 2016. Năm qua là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều ngày lễ lớn của đất nước, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Trong bối cảnh đó, với chủ đề hoạt động xuyên suốt “Tuổi trẻ Bộ Xây dựng xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đa dạng, thu hút đông đảo các đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn cơ sở tham gia, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao định hướng cho các hoạt động của Đoàn, bám sát chuyên môn nghiệp vụ hàng ngày tại đơn vị.

Trung ương Đoàn làm việc với Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng - Ảnh 2

Đồng chí Bùi Chí Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động trên các mảng công tác trong năm 2016.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên thanh niên đã diễn ra với nhiều hình thức phong phú; các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp” có nhiều đổi mới. Theo đó, các cơ sở đoàn đã tổ chức đăng ký và đảm nhận các công trình do thanh niên đảm nhiệm, đảm nhận thực hiện 5 công trình thanh niên cấp Bộ, 65 công trình thanh niên cơ sở, phần việc thanh niên cấp cơ sở thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục triển khai các phong trào như “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “ba trách nhiệm ” cũng được Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công chức, viên chức trẻ hăng hái tham gia. Đặc biệt, trong năm 2016, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng đã giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 25 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Tại buổi làm việc, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng cũng nêu ra những khó khăn và đề xuất, kiến nghị với Trung ương Đoàn để công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới đạt được kết quả cao hơn như: độ tuổi của Ban Chấp hành đoàn; các chế độ cho cán bộ đoàn không chuyên trách…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lò Quang Tú, Chủ nhiệm Trưởng ban kiểm tra Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao các kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng trong thời gian qua. Đồng chí Lò Quang Tú chỉ đạo trong thời gian tới, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cố gắng khắc phực những hạn chế; đồng thời yêu cầu Đoàn thanh niên Bộ cần cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên; định hướng cho các hoạt động sinh hoạt, rèn luyện sát với nội dung chuyên môn nghiệp vụ của từng cơ sở, cũng như gắn với các hoạt động tình nguyện cộng đồng vì an sinh xã hội; quan tâm nhiều hơn nữa tới các cán bộ đoàn cơ sở; tích cực chủ động bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Trung ương Đoàn làm việc với Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng - Ảnh 3

Đồng chí Trịnh Đức Lương, Bí thư Đoàn thanh niên Viện Kinh tế xây dựng báo cáo các hoạt động trong năm vừa qua của chi đoàn Viện Kinh tế xây dựng.

Cũng trong buổi làm việc, Đoàn cũng kiểm tra công tác đoàn tại chi đoàn Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) và đã có những chỉ đạo, định hướng để phong trào đoàn tại cơ sở được vững mạnh, đoàn kết, tập hợp được đông đảo các đoàn viên thanh niên tham gia.

Tuyết Hạnh