Trung tâm Thúy Nga Paris nên sòng phẳng trả tác quyền

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Qua những vụ vi phạm tác quyền liên tục xảy ra của Trung tâm Thúy Nga Paris đối với nhiều tác giả trong nước, có thể thấy họ không chỉ thiếu sòng phẳng mà còn biết đối phó một cách cố tình...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200838/20080917003457.aspx