Trung tâm thiết kế Renesas tăng cường đầu tư cho chất xám Việt Nam

Với vai trò là nhân tố chính đóng góp vào sự phát triển cho nhóm kinh doanh giải pháp hệ thống của tập đoàn Renesas (Renesas System Solution Business Group), Renesas Việt Nam (RVC) đang có những kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhắm đến nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam.