Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Nỗ lực cho môi trường sạch

(Baonghean) - Thực hiện chương trình giám sát môi trường và quan trắc chất lượng nước biển tại Nghệ An liên quan đến vụ việc hải sản chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trắc giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại khu vực Cửa Lò, Cửa Hội… Cùng với đó, trung tâm phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng thực hiện việc quan trắc và phân tích môi trường tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh khi có yêu cầu.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động quan quan trắc môi trường trong tình hình mới, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đầu tư thêm nhiều thiết bị quan trắc và phân tích môi trường biển (từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và kinh phí tự chủ), đồng thời thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật về quan trắc môi trường… Nhờ đó, trung tâm được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Nỗ lực cho môi trường sạch - Ảnh 1

Phòng phân tích thí nghiệm tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

Tại phòng thí nghiệm áp dụng ISO/IEC 17025:2005 đối với hoạt động quan trắc hiện trường và được Văn phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt số hiệu VILAS 951.

Thực hiện chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh, trung tâm phối hợp với các cấp, ngành liên quan triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quan trắc đợt 1 (tháng 3/2016), đợt 2 (tháng 6/2016) và hiện triển khai công tác hiện trường thu thập, lấy mẫu và phân tích thực hiện nhiệm vụ quan trắc đợt 3.

Cũng trong thời gian qua, trung tâm được Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn là đơn vị thực hiện các đề án “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm trầm tích tại một số vùng nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An” và “Điều tra, khảo sát chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh”.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là triển khai việc quan trắc môi trường nước biển ven bờ tại Nghệ An khi xảy ra sự cố liên quan đến vụ việc hải sản chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung. Ông Lê Văn Hưng - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Từ tháng 4/2016, trung tâm tiến hành giám sát chất lượng nước biển ven bờ với tần suất 2 ngày/lần tại bãi biển du lịch Cửa Lò, Cửa Hội, Quỳnh Phương, Quỳnh Nghĩa (TX. Hoàng Mai) và Diễn Thành (Diễn Châu).

Từ tháng 5 đến tháng 9/2016, trung tâm chỉ thực hiện giám sát tại bãi biển du lịch Cửa Lò, Cửa Hội với tần suất thực hiện 2 ngày/lần, trong đó từ ngày 2 - 5/6/2016, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện giám sát chất lượng nước biển 2 lần/ngày.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Nỗ lực cho môi trường sạch - Ảnh 2

Lấy mẫu phân tích nước biển tại Cửa Lò.

Như vậy, từ tháng 4 - 9/2016, trung tâm tiến hành hoạt động quan trắc môi trường nước biển ven bờ 43 đợt với 87 mẫu nước và kết quả quan trắc là hầu hết các thông số chất lượng nước biển tại các điểm tiến hành giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước biển ven bờ QCVN 10 - MT: 2015/BTNMT đối với vùng bãi tắm”. Sự nỗ lực trong việc thực hiện giám sát kịp thời chất lượng nước biển của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã góp phần rất lớn đến việc phát triển kinh tế biển ở Nghệ An.

Ông Nguyễn Ngọc Võ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay “Kết quả quan trắc nước biển ven bờ của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cho thấy, tại Nghệ An chất lượng môi trường nước biển không bị ảnh hưởng nhiều đến sự cố gây cá chết tại vùng biển miền Trung. Sau khi có kết quả quan trắc, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản báo cáo với UBND tỉnh và đăng tải kết quả quan trắc trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Cũng trong thời gian đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh việc thực hiện Đề án “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm trầm tích tại một số vùng nước mặt trên địa bàn tỉnh, qua đó kết quả quan trắc các thông số chất lượng trầm tích tại các điểm trong quá trình giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Quốc gia chất lượng trầm tích QCVN 43:2012/ BTNMT đối với trầm tích nước mặn, nước lợ. Hiện nay, trung tâm tiếp tục triển khai việc lưu giữ tài liệu, dữ liệu quan trắc, cập nhật dữ liệu vào hệ thống dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia.

Thời gian gần đây, tại các địa phương trong tỉnh có nhiều doanh nghiệp, đơn vị đầu tư các dự án sản xuất - kinh doanh, trong đó có một số cơ sở trong quá trình sản xuất đã làm ô nhiễm môi trường. Để có kết quả chính xác giúp các cơ quan liên quan trả lời và giải quyết vấn đề này, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp kịp thời với các cơ quan hữu quan thực hiện việc quan trắc và phân tích môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh khi có yêu cầu, như: Phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường xác minh ô nhiễm môi trường tại 13 cơ sở với 18 mẫu nước, 2 mẫu khí, 30 mẫu đất; Phối hợp với Phòng Nước, Biển và Hải đảo lấy 2 mẫu đánh giá chất lượng nước tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh; Phối hợp với phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh xác minh ô nhiễm môi trường tại 5 cơ sở với 5 mẫu nước, 1 mẫu khí...

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Nỗ lực cho môi trường sạch - Ảnh 3

Lực lượng đoàn viên thanh niên TX. Cửa Lò tham gia làm sạch môi trường biển.

Hiện nay, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đang từng bước thực hiện “Đề án chuyển đổi đơn vị tự chủ khoa học và công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP” và để hoạt động có hiệu quả, trung tâm đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ về quan trắc môi trường, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xả nước thải vào nguồn nước, khai thác sử dụng nước.

Thời gian tới, cùng với việc nâng cao chất lượng áp dụng hoạt động bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng trong hoạt động quan trắc môi trường, áp dụng các phép thử phù hợp với ISO/IEC 17025:2005 đối với hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích thí nghiệm nhằm phục vụ tốt các đợt thanh kiểm tra giám định môi trường theo yều cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, các cơ quan ban ngành, trung tâm sẽ triển khai hoạt động quan trắc, xác định cụ thể mức độ và phạm vi khu vực ô nhiễm khu vực Bãi rác Đông Vinh (sau khi UBND thành phố Vinh ký hợp đồng).

Triển khai quan trắc môi trường xung quanh Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc) và triển khai hoạt động giám sát chất lượng nước cấp đầu vào tại các nhà máy cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh...

Hoàng Vĩnh