Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang thông báo

Căn cứ Thông báo số 826/TB-UBND ngày 27/10/2016, Thông báo số 317/TB-UBND ngày 18/04/2018, Thông báo số 1046/TB - UBND ngày 10/7 /2019 , Thông báo số 610/TB - UBND ngày 2 6/3/2020 ; Thông báo số 615/TB - UBND ngày 30/6/2022 và Thông báo số 1077/TB-UBND ngày 27/06/2023 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Champarama Resort & Spa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang

Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Champarama Resort & Spa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, UBND thành phố Nha Trang đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ và Quyết định giao đất tái định cư đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án.

Theo đó Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang đã phối hợp UBND phường Vĩnh Hòa tiến hành gửi các Quyết định nêu trên đến các hộ dân. Tuy nhiên, một số trường hợp đến nay chưa phối hợp hoàn thiện các thủ tục để nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Do vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất Nha Trang đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có tên theo danh sách sau đây liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang (số 9A đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, TP. Nha Trang) trước ngày 05/08/2023 để phối hợp hoàn thiện các thủ tục nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định:

1. Ông Nguyễn Văn Thìn (thửa đất số 29, tờ số 05, diện tích thu hồi 828,3m²), thường trú Bãi Tiên, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha
Trang.

2. Ông Lai Văn Phúc và bà Trần Thị Bạch Quỳnh; ông Lý Quang Tuấn; bà Lai Thị Mỹ Hạnh; ông Trần Hồng Phong; bà Trần Thị Lan; bà Trần Thị Quý; ông Trần Trai; ông Trần Ái Quốc (thửa đất số 80, tờ số 01, diện tích thu hồi 4.592,4m²), thường trú Bãi Tiên, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

3. Ông Trần Mỹ và bà Phạm Thị Tú; ông Võ Anh Tú và bà Trần Thị Lệ Hằng; ông Trần Thái Sơn; ông Trần Minh Hùng; bà Trần Thị Nở; ông Trần Minh Huy; bà Trần Thị Minh Loan; đại diện hộ ông Trần Minh Hòa (chết); ông Đặng Minh Cường; ông Đặng Gia Khánh; bà Trần Thị Hồng Nhi; bà Trần Thị Kim Dung (thửa đất số 87, tờ số 01, diện tích thu hồi 13.704,4m²), thường trú Bãi Tiên, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

4. Bà Đỗ Đặng Thoại Thanh; Bà Đỗ Đặng Mai Tú; Bà Đặng Thị Đang (thửa đất số 76, tờ số 01, diện tích thu hồi 824,4m²), thường trú Tổ 14 Bãi Tiên, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

5. Bà Đặng Thị Đang; bà Đỗ Mộng Trinh; ông Vũ Chu Toàn; bà Trần Thị Thanh; bà Trần Thị Anh (thửa đất số 84, tờ số 01, diện tích thu hồi 5.837,7m²), thường trú Tổ 14 Bãi Tiên, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

Đề nghị các hộ dân khi đi mang theo giấy tờ tùy thân, trường hợp đi thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định. Nếu quá thời hạn nêu trên, nếu các hộ dân không phối hợp, Trung tâm phát triển quỹ đất Nha Trang sẽ báo cáo UBND thành phố thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/202307/trung-tam-phat-trien-quy-dat-thanh-pho-nha-trang-thong-bao-6ce2a1c/