Trung tâm khuyến nông Khánh Hòa kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển

Sáng 22-9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông (1993-2023) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tới. Hàng trăm cán bộ khuyến nông trong tỉnh và các cán bộ lão thành đã tham dự hội nghị.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh nhận bằng khen của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Trung tâm Khuyến nông tỉnh nhận bằng khen của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

30 năm qua, hệ thống khuyến nông Khánh Hòa đã làm tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ nông dân trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình, cây con giống mới vào sản xuất, chăn nuôi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ngành nông nghiệp, góp phần thay đổi quy mô, hình thức sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả các mô hình nông nghiệp, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng chung của ngành. Nổi bật trong số đó là các mô hình trồng trọt về cây lúa, mía, cây ăn quả, cây thực phẩm… phù hợp, năng suất, chất lượng; các chương trình, dự án, mô hình khuyến nông chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về cải tạo giống, dinh dưỡng thức ăn, phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo các yêu cầu chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người dân.

Song hành với việc triển khai các mô hình, hệ thống khuyến nông còn đồng hành với nông dân qua các lớp tuyên truyền, hội thảo đầu bờ, trình diễn kỹ thuật… đã giúp nông dân nắm bắt được kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn tới, khuyến nông tỉnh tập trung bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của mình, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, cải thiện, nâng cao thu nhập cho người sản xuất; nâng cao vai trò, năng lực, kinh nghiệm của hệ thống khuyến nông đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.

Các cá nhân được Trung tâm Khuyến nông quốc gia khen thưởng

Với những thành quả đã đạt được, tại hội nghị, 4 tập thể và 7 cá nhân của trung tâm khuyến nông Khánh Hòa đã được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông Việt Nam giai đoạn 2993-2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận những thành quả và đóng góp của hệ thống khuyến nông vào sự phát triển chung của ngành. Thời gian tới, đề nghị trung tâm khuyến nông tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung triển khai các mô hình nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, sản xuất nông nghiệp hữu cơ và an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, gắn với du lịch sinh thái.

H.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202309/trung-tam-khuyen-nong-khanh-hoa-ky-niem-30-hinh-thanh-va-phat-trien-4943053/