Trung tâm giúp người nhập cư tại Canada

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Viet Tran là một trong ba người sáng lập ra Hiệp hội trung tâm người nhập cư Victoria (VIRCS) tại thành phố Victoria của Canada. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ tháng 11.1989 để giúp những người nhập cư, những người mới trở thành công dân Canada ổn định và thích nghi với cuộc sống mới ở vùng Greater Victoria thuộc tỉnh British Columbia.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kieubao/2008/4/6/233385.tno