Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Ngãi: Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ giống cây trồng vật nuôi

- Qua 5 năm (2005-2010), trong điều kiện khó khăn về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật và điều kiện làm việc, thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra trên địa bàn, nhưng tập thể cán bộ, viên chức, lao động của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Ngãi đã quyết tâm phấn đấu vượt qua nhiều thách thức và đã đạt được nhiều thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Ngãi được thành lập ngày 22/10/2003 có nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống cây trồng vật nuôi; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về giống, vật tư thiết bị phục vụ sản xuất; tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; dự trữ một lượng giống cây trồng khắc phục thiên tai. Trong các năm từ 2006-2009, Trung tâm đã thực hiện 3 đề tài cấp tỉnh, 60 thí nghiệm, thực nghiệm về khảo sát, tuyển chọn các giống lúa thuần, ngô, rau đậu và cây hoa; mỗi năm du nhập từ 60-100 giống lúa để khảo nghiệm; khảo nghiệm thành công và đề nghị bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh các giống lúa BM9855, Q5, QNT1, ĐB6, ML48, Nhị ưu 838, TH3-3, B404; các giống ngô B06, T7, giống lạc L23... Chọn lọc thành công và đã lập hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp& PTNT công nhận 2 giống lúa mới ĐH815-6 và ĐH99-81. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các viện, trường đại học và các công ty thực hiện các nghiên cứu về giống cây trồng nông nghiệp và cây lâm nghiệp. Về công tác sản xuất, tiêu thụ giống cây trồng vật nuôi, để đảm bảo lượng giống cung ứng cây trồng phục vụ sản xuất, mỗi năm Trung tâm liên kết với 10 đến 15 hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổ chức và quản lý sản xuất từ 400 đến 450 ha ruộng lúa giống, thu mua chế biến và tiêu thụ trực tiếp khoảng 1.800 đến 2.000 tấn lúa giống mỗi năm, đáp ứng khoảng 30-35% nhu cầu giống lúa trong tỉnh, giải quyết lao động việc làm và nâng cao trình độ sản xuất thâm canh cây lúa cho hàng ngàn lao động ở nông thôn. Bên cạnh đó, Trung tâm luôn chủ động chọn lọc sản xuất các giống gốc (lúa thuần), đảm bảo dự trữ và cung ứng kịp thời lúa giống phục vụ sản xuất khắc phục hậu quả thiên tai và góp phần bình ổn giá lúa giống trên địa bàn trong tỉnh. Chất lượng giống do Trung tâm cung ứng tốt, được người tiêu dùng chấp nhận, một số giống lúa do Trung tâm sản xuất như BM9855 đã đạt giải thưởng Cúp Vàng Nông Nghiệp 2009. Hàng năm, Trung tâm cung ứng từ 3-4 triệu cây lâm nghiệp, cây ăn quả các loại; 400-600 con bò giống, 1.000-1.500 con heo giống, trên 10.000 con giống gia cầm; 50-100 tấn cỏ giống mỗi năm cho các chương trình, dự án và người sản xuất trong và ngoài tỉnh. Trong điều kiện khó khăn về vốn, Trung tâm đã huy động cán bộ, viên chức, lao động cho mượn các giấy tờ có giá trị để thế chấp vay ngân hàng được 6-10 tỉ đồng/năm, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tăng doanh thu hàng năm, trong 5 năm (2005-2009) nộp ngân sách 558,77 triệu đồng. Bên cạnh công tác chuyên môn, Trung tâm luôn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đặc biệt chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Tổng số cán bộ viên chức lao động của đơn vị đến nay đạt 49 người; cán bộ có trình độ đại học chiếm 46%. Hiện nay, Trung tâm có nhiều cán bộ kỹ thuật được tham gia các khóa đào tạo về lấy mẫu, kiểm định, kiểm nghiệm, sản xuất và kiểm tra chất lượng giống cây trồng, nhiều cán bộ được cử tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ… Cũng trong 5 năm (2005-2009) Trung tâm ủng hộ, giúp đỡ quĩ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào bị thiên tai, các xã nghèo đặc biệt khó khăn, ủng hộ xây dựng di tích Bộ Canh nông, xây dựng nhà tình nghĩa… Với những thành tích đã đạt được Trung tâm liên tục được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng thưởng Bằng khen ghi nhận là Tập thể lao động xuất sắc./.