Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác

    Báo Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    NDĐT - Ngày 14-11, tại Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác (MOU) để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai thị trường.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134995&sub=57&top=38