Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh chính thức đi vào hoạt động

Sau 8 tháng chuẩn bị, Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh đã chính thức đi vào hoạt động với hình thức dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của đời sống mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Ngày 6/12, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giới thiệu hoạt động giám định tác phẩm của Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh trực thuộc Cục.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết: Trước thực trạng tranh mạo danh tác giả, tranh sao chép không đúng quy định, tranh nhái phong cách tác phẩm, vi phạm bản quyền tác giả đang tác động xấu đến thị trường mỹ thuật Việt Nam, do vậy, nhu cầu cần có một đơn vị làm công tác “trọng tài”, giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh trở thành một đòi hỏi bức thiết. Sau một thời gian khuyến khích, vận động để các tổ chức, cá nhân, tổ chức phi chính phủ đứng ra thực hiện công tác giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh như thông lệ quốc tế hiện nay, tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện không có đơn vị, cá nhân, tổ chức phi chính phủ nào đứng ra thực hiện công việc này, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã đề xuất lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung thêm chức năng giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh cho Trung tâm trực thuộc Cục.

Theo ông Vi Kiến Thành, Trung tâm đi vào hoạt động sẽ góp phần làm thị trường mỹ thuật lành mạnh, công khai, minh bạch. Ảnh: VH

Ngày 8/3/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 71/QĐ-BVHTTDL về việc đổi tên Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh thành Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh trực thuộc Cục.

Theo quy chế hoạt động, Trung tâm sẽ thực hiện giám định tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và tác phẩm nhiếp ảnh. Đồng thời, thực hiện giám định việc sao chép tác phẩm, xác định bản quyền tác giả, tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Việc giám định của trung tâm thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, trung thực, khách quan, chính xác. Hoạt động giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh là dịch vụ công theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Kết quả giám định là kết luận chuyên môn, về tác giả của tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh trong phạm vi nội dung được yêu cầu giám định.

Hội đồng giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh là các chuyên gia chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, có kinh nghiệm hoạt động từ 10 năm trở lên, có uy tín, có khả năng giám định tác phẩm nghệ thuật.

Căn cứ vào kết quả giám định của Hội đồng và kết quả kiểm tra của kỹ thuật, công nghệ, Giám đốc Trung tâm sẽ trả lời bằng văn bản kết luận cho đơn vị yêu cầu giám định.

Bên cạnh đó, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã ký kết hợp đồng nguyên tắc với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an triển khai thực hiện công tác kỹ thuật phòng, chống tội phạm và giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Ông Vi Kiến Thành hy vọng, với việc chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận tác phẩm cần giám định theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân sẽ góp phần tích cực làm thị trường mỹ thuật lành mạnh, công khai, minh bạch./.

V.Hà