Trung tâm dữ liệu khổng lồ của Facebook ở vùng Bắc cực

Mark Zuckerberg, CEO Facebook, chia sẻ những hình ảnh hiếm hoi về trung tâm dữ liệu công nghệ cao Lulea ở phía bắc Thụy Điển, cách Bắc Cực 112 km.

Trung tâm dữ liệu khổng lồ của Facebook ở vùng Bắc cực - Ảnh 1

Trung tâm dữ liệu khổng lồ của Facebook ở vùng Bắc cực - Ảnh 2

Trung tâm dữ liệu khổng lồ của Facebook ở vùng Bắc cực - Ảnh 3

Trung tâm dữ liệu khổng lồ của Facebook ở vùng Bắc cực - Ảnh 4

Trung tâm dữ liệu khổng lồ của Facebook ở vùng Bắc cực - Ảnh 5

Trung tâm dữ liệu khổng lồ của Facebook ở vùng Bắc cực - Ảnh 6

Trung tâm dữ liệu khổng lồ của Facebook ở vùng Bắc cực - Ảnh 7

Trung tâm dữ liệu khổng lồ của Facebook ở vùng Bắc cực - Ảnh 8

Trung tâm dữ liệu khổng lồ của Facebook ở vùng Bắc cực - Ảnh 9

Theo VNE