“Trung tâm dịch vụ cảm xúc” hay tù giam lỏng?

Ỷ thế là người điều hành trung tâm, Hương đã mở ra dịch vụ làm đẹp cho các nhân viên trước giờ đi khách và ép ai cũng phải thực hiện. Ngoài ra, còn có các quy định phi lý như: phải mua quần áo của trung tâm, ăn trong trung tâm, thuê lấy lãi cắt cổ…>> "Trung tâm dịch vụ cảm xúc" bán dâm vị thành niên