Trung tâm đăng kiểm quá tải, Hà Nội yêu cầu cán bộ làm cả ngày nghỉ

  Các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hà Nội được yêu cầu bố trí nhân lực làm thêm thời gian, kể cả ngày nghỉ nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định xe và phải bảo đảm chất lượng theo quy định.

  Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố.

  Theo đó, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở GTVT Hà Nội về việc triển khai các biện pháp bảo đảm hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

  Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các trung tâm đăng kiểm động viên tinh thần tới cán bộ, công nhân viên của đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp.

  Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29.30D trên địa bàn TP Hà Nội bị quá tải. Ảnh: Anh Hùng

  Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29.30D trên địa bàn TP Hà Nội bị quá tải. Ảnh: Anh Hùng

  Các trung tâm đăng kiểm được yêu cầu bố trí hợp lý nhân lực làm thêm thời gian (kể cả ngày nghỉ) nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định xe, nâng cao năng suất và phải bảo đảm chất lượng kiểm định an toàn phương tiện theo quy định.

  Khi gặp những những khó khăn, vướng mắc, các trung tâm đăng kiểm phải kịp thời báo cáo về Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở GTVT Hà Nội để phối hợp giải quyết.

  Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan phân luồng bảo đảm trật tự giao thông khu vực các trạm đăng kiểm trên địa bàn được giao quản lý.

  Thanh tra Sở GTVT Hà Nội được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

  Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thông báo tạm dừng hoạt động 33 trung tâm đăng kiểm tại 13 tỉnh, thành phố. Trong đó, trên địa bàn TP Hà Nội có 11 trung tâm bị tạm dừng. Như vậy hiện nay, trên địa bàn Hà Nội chỉ còn 20 trung tâm hoạt động.

  Những ngày gần đây, nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội bị quá tải. Nhiều chủ phương tiện mất cả ngày chờ đợi ở một số trung tâm đăng kiểm nhưng không đến lượt được kiểm định.

  Quang Phong

  Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trung-tam-dang-kiem-qua-tai-ha-noi-yeu-cau-can-bo-lam-ca-ngay-nghi-2100653.html