Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam

  11 liên quanGốc

  Nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội (CTXH) đồng thời ghi nhận những đóng góp của những người làm CTXH, ngày 25/3/2021, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam

  Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1791/QĐ-TTg lấy ngày 25/3 hằng năm là ngày Công tác xã hội Việt Nam. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày CTXH Việt Nam có mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề CTXH, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm CTXH trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.
  CTXH là một nghề cao quý, có ý nghĩa nhân văn cao cả, được xem như là một nghề mang tính chuyên nghiệp, khác với suy nghĩ của nhiều người là một dạng hoạt động từ thiện. CTXH góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa con người và con người, hạn chế phát sinh các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới một xã hội lành mạnh, công bằng, hạnh phúc cho người dân và xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến.
  Người làm CTXH tham gia giải quyết các vấn đề cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống tương thần tương ái, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam.

  Thực hiện chỉ đạo của Sở LĐ,TB&XH về việc tổ chức kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam với mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề Công tác xã hội, ghi nhận những đóng góp của người làm Công tác xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.Ngày 25/3/2021, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn- Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở , các cá nhân có thành tích tiêu biểu của trung tâm.Tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai, những năm qua cùng với hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, hoạt động CTXH của Trung tâm đạt được nhiều kết quả nổi bật từ việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên CTXH đến việc triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ CTXH; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về nghề CTXH.Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đồng chí Nguyễn Văn Sơn- Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH, đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà trung tâm công tác xa hội tỉnh đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời, trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh, phát triển, từng bước nâng cao các dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp cả về số lượng lẫn chất lượng nhằm đảm bảo tất cả các đối tượng có nhu cầu cần sự trợ giúp đều được thụ hưởng những dịch vụ phù hợp.

  Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/trung-tam-cong-tac-xa-hoi-tinh-lao-cai-ky-niem-ngay-cong-tac-xa-hoi-viet-nam-18917/