Trung tâm Công nghệ phôi: 40 năm xây dựng và trưởng thành

Bộ môn Mô phôi, tiền thân của Trung tâm Công nghệ phôi, được thành lập ngày 27.4.1968 với tên gọi đầu tiên là Bộ môn Tổ chức học. Năm 2005, Bộ môn Mô phôi được nâng cấp và đổi tên thành Trung tâm Công nghệ phôi với các khoa: Khám bệnh, xét nghiệm, nam học, lưu trữ các giao tử và phôi, di truyền và thụ tinh trong ống nghiệm