Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Xác định nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị (LLCT) là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp học viên vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực đổi mới hoạt động giảng dạy cả về nội dung, phương pháp theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại.

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh ưu tú Trường THPT Hàm Rồng.

Năm 2023, Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức mở các lớp bồi dưỡng LLCT, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, đã phối hợp mở 41 lớp nghiệp vụ cho các đoàn thể; các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, LLCT cho đảng viên mới; các lớp chuyên đề; tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho bí thư, phó bí thư chi bộ phố, thôn năm 2023 với 4.255 học viên. Bên cạnh đó, trung tâm còn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp trung cấp LLCT không tập trung, khóa học 2021-2022 cho 76 học viên...

Để nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT, trong năm 2023 Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa đã tổ chức 12 kỳ sinh hoạt chuyên môn với các nội dung thiết thực, như: cụ thể hóa kế hoạch công tác giáo dục LLCT năm 2023; cập nhật, bổ sung kiến thức mới vào bài giảng, các chuyên đề; góp ý xây dựng giờ giảng cho giảng viên kiêm nhiệm tham gia thao giảng giảng viên LLCT cụm IV tại huyện Bá Thước. Qua đó, gắn lý luận với thực tiễn, tạo sức lôi cuốn trong nội dung bài giảng đối với học viên. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, trung tâm cũng đã thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm công tác.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị tp phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa XIV nhé.

Đặc biệt, trong công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trung tâm đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo định hướng nhận thức về Đảng cho học sinh khối lớp 10, lớp 11 trên địa bàn thành phố. Theo đó, trung tâm đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy hoàn thành việc biên soạn và đưa vào sử dụng bộ tài liệu tuyên truyền nhận thức về Đảng cho học sinh THPT (khối lớp 10, lớp 11) trên địa bàn thành phố từ năm học 2023-2024 bằng video, được thiết kế theo hình thức đồ họa và ghi âm nội dung bằng 2 giọng đọc nam, nữ nhằm giúp cho học sinh có kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; lịch sử Đảng bộ TP Thanh Hóa và thân thế sự nghiệp các lãnh tụ của Đảng qua các thời kỳ. Ngoài các lớp tổ chức tại trung tâm còn được tổ chức tại phường, xã, các trường THPT để thuận tiện cho học viên đi lại, vừa đảm bảo việc học tập, vừa đảm bảo nhiệm vụ công tác tại đơn vị. Bên cạnh đó, trung tâm còn phối hợp với đảng ủy, chi bộ các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố trao giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT trên địa bàn và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại lễ chào cờ của các nhà trường. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào cho các em học sinh ưu tú đã tham gia khóa học, đồng thời khích lệ, tạo động lực cho các em khóa sau tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để được tổ chức đoàn thanh niên và cấp ủy nhà trường quan tâm, xem xét giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Lãnh đạo TTCT trao giấy chứng nhận cho học viên.

Hiện nay, Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa có 2 giảng viên chuyên trách và 8 giảng viên kiêm nhiệm, gồm các đồng chí là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Các giảng viên đều có trình độ LLCT cao, kinh nghiệm công tác và kiến thức thực tiễn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới về các lĩnh vực tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, quản lý Nhà nước, quốc phòng - an ninh... giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Trong những năm qua, trung tâm đã đào tạo, bồi dưỡng cho hàng nghìn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ LLCT. Sau mỗi khóa học, các học viên đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những kiến thức mới vào công việc thực tế ở địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết đại hội đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện hiệu quả “Chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, đưa kinh tế - xã hội của thành phố phát triển ổn định, ngày càng vững chắc hơn.

Lê Thị Nguyệt Linh

Phó giám đốc Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/trung-tam-chinh-tri-tp-thanh-hoa-nang-cao-chat-luong-giang-day-ly-luan-chinh-tri/201359.htm