Trung tâm BTXH, TP.HCM: Dạy văn hóa, nghề miễn phí cho người lang thang xin...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng, đặt mục tiêu đến năm 2010 giải quyết cơ bản tình trạng này.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/gia_dinh_xa_hoi/20081230.85897/copy5_of_20081230.58655/20090602.62889.html