Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái: Nâng cao hiệu quả và chất lượng bồi dưỡng chính trị

Với chức năng, nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, năm 2009, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái đã có những biện pháp tích cực trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng bồi dưỡng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực, trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ của thành phố.

Đến nay, Trung tâm có 13 giảng viên kiêm chức, trong đó có 8 đồng chí là cấp ủy thành phố, 5 đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 100% giảng viên là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố có trình độ chuyên môn đại học, 8/13 đồng chí có trình độ cử nhân, cao cấp chính trị. Đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc truyền đạt kiến thức cho học viên. Năm qua, Trung tâm đã mở 22 lớp thuộc 9 loại chương trình với 1416 học viên của 83 cơ quan, đơn vị trong thành phố theo học, đạt 137,5% kế hoạch giao. Trong đó, chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng 4 lớp, 249 người; chương trình bồi dưỡng đảng viên mới 4 lớp, 221 người; chương trình bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị 1 lớp, 53 người; chương trình bồi dưỡng bí thư chi bộ và nghiệp vụ báo cáo viên cấp ủy 5 lớp, 287 người tham dự và 8 lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước cho trưởng thôn, tổ trưởng nhân dân, cán bộ cựu chiến binh cơ sở, bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng và công tác tôn giáo cho trên 500 cán bộ, đảng viên học tập. Trong quá trình giảng dạy, Trung tâm đảm bảo đúng chương trình, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và đăng ký mở lớp của các ban, ngành cơ sở. Đặc biệt, việc thực hiện đổi mới trong hoạt động của Trung tâm được triển khai tích cực trong công tác quản lý, dạy và học, các lớp được mở đảm bảo đúng quy trình. Trong công tác quản lý, Trung tâm đã sáng tạo, lấy chủ đề cho từng lớp học, phát động thi đua xây dựng các tiêu chuẩn và bảng điểm để phân loại, do vậy đã tạo động lực giúp học viên học tập tốt, đề cao tính tự giác, tự quản. Công tác giảng dạy đã áp dụng linh hoạt nhiều hình thức như đối thoại, nêu vấn đề xử lý tình huống, thực hành tại lớp, do vậy có tác dụng thiết thực, đạt hiệu quả cao. Trong tổng số 22 lớp đã mở năm 2009, qua kiểm tra viết thu hoạch, 100% học viên đều đạt yêu cầu, trong đó trên 63% học viên đạt khá giỏi, 70% số lớp được xếp loại lớp học kiểu mẫu. Để góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, năm qua Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố đã chú trọng phối hợp với Ban Tuyên giáo và các ban xây dựng Đảng của Thành ủy làm tốt công tác tham mưu triển khai Nghị quyết Trung ương 8, Trung ương 9, khóa 10, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố và cơ sở được 2 đợt, trên 100 người tham gia học tập. Trung tâm còn trực tiếp truyền đạt nghị quyết cho 24 lượt cơ sở, 2.200 người tham gia; tổ chức 40 buổi nói chuyện thời sự tại các lớp học và cơ sở với trên 4 nghìn lượt người nghe; tham gia bồi dưỡng trình độ chính trị trong dịp hè 2009 cho trên 1.500 cán bộ, giáo viên các ngành học, cấp học của thành phố; 100% số lớp mở tại Trung tâm đều được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng. Hiện nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái đang tích cực phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các đoàn thể chính trị xã hội, cấp ủy cơ sở làm tốt công tác khảo sát nắm nguồn đối tượng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, xây dựng kế hoạch mở lớp sát với thực tiễn; thực hiện tốt việc phân bổ chương trình; đổi mới công tác tổ chức và quản lý lớp học theo hướng thiết thực cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố.