Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719 hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức hoạt động hưởng ứng trong các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan và chiến sĩ toàn đơn vị.

Các cán bộ, chiến sĩ đọc sách tại phòng đọc.

Các cán bộ, chiến sĩ đọc sách tại phòng đọc.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng diễn ra đến ngày 1-5, gắn với thông điệp “Sách, kho tàng tri thức vô hạn”, “Đừng để lãng phí tri thức” nhằm định hướng quân nhân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách và lan tỏa giá trị văn hóa đọc. Thư viện và phòng Hồ Chí Minh của đơn vị đã giới thiệu, trưng bày trên 1.000 đầu sách về sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ, chủ đề giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chiến thắng Điện Biên Phủ; các đầu sách về thành tựu đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biển đảo Tổ quốc; lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân đội, Quân chủng Hải quân, truyền thống Vùng 4 Hải quân...

Đồng thời, trung tâm phát động mô hình đọc sách theo nhóm online dành cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, mỗi nhóm từ 5 đến 20 thành viên nhằm chia sẻ các video giới thiệu sách, bài viết. Tổ chức các nhóm đọc sách trực tiếp dành cho 100% hạ sĩ quan, chiến sĩ để duy trì thời gian đọc sách. Đồng thời, trung tâm khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tặng sách để xây dựng tủ sách trong thư viện thêm phong phú, đa dạng tư liệu quý giá.

Hoạt động nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh; giúp cán bộ, chiến sĩ bổ sung tri thức, tự học tập, nghiên cứu để hoàn thiện bản thân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202404/trung-tam-bao-dam-ky-thuat-719-huong-ung-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-b51167b/