Trung tá Công an viết đề án chống ngập cho Hà Nội

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trung tá Đào Văn Hà, cán bộ của Phòng BVCTII Công an TP Hà Nội cũng chính là tác giả của đề án được giải cao của Bộ Tài nguyên và Môi trường gây xôn xao dư luận trong một thời gian khá dài trong năm 2008 về: "Giải pháp đào kênh đưa nước sông Hồng vào sông Tô Lịch" để cứu lấy con sông Tô Lịch đang trong thời gian hấp hối...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/11/103709.cand