Trung tá Cảnh sát giao thông bị người vi phạm tông đã qua đời

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông đã qua đời

Theo Tiền phong

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/trung-ta-canh-sat-giao-thong-bi-nguoi-vi-pham-tong-da-qua-doi-208189.html