Trung Quốc: Xuất khẩu suy giảm lần đầu tiên trong 7 năm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001, xuất khẩu của nước này tăng trưởng gấp 4 lần. Trung Quốc trở thành nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế của toàn thế giới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=115621