Trung Quốc, Xinhgapo thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng

    Báo VTC News
    Gốc

    Các quan chức Trung Quốc và Xinhgapo đã vừa ký Hiệp định hợp tác an ninh và trao đổi quốc phòng song phương.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/230980/Default.aspx