Trung Quốc xây dựng hạ tầng ở CHDCND Triều Tiên

    Gốc

    CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc sẽ thành lập quỹ trị giá 10 tỷ USD để hỗ trợ các công ty Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng ở Triều Tiên...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=ba1e72aae0f0f8&page=category