Trung Quốc vẫn là thị trường nhập nhiều nông sản Việt Nam nhất 6 tháng đầu năm 2017

Giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 3,05 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 35,8% trong tổng giá trị 8,51 tỷ USD.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2017 đạt 35,88 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Qua đó đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu năm 2017 đạt 198,22 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu trong tháng 6/2017 đạt gần 17,8 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng 5/2017 và kim ngạch xuất khẩu 6 tháng/2017 đạt 97,21 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu trong tháng 6/2017 đạt gần 18,09 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu 6 tháng/2017 đạt 100,5 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ tính riêng các mặt hàng nông sản bao gồm: Rau quả, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, gạo, sắn và sản phẩm từ sắn, cao su đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6 là 1,53 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng/2017 đạt 8,51 tỷ USD, tăng 19,8% so với tháng trước.

Trong đó, hàng nông sản xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2017 chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ.

Đối với thị trường Trung Quốc, giá trị xuất khẩu nông sản của nước ta đạt 3,05 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, giá trị xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc cũng chiếm tỷ trọng 35,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của cả nước.

Đứng thứ hai là thị trường EU bao gồm 28 nước thành viên đạt kim ngạch 1,53 tỷ USD, tăng 13,8%, chiếm tỷ trọng 17,9% và đứng thứ 3 là Hoa Kỳ với giá trị xuất khẩu nông sản đạt 1,04 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 12,2%.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể, hàng rau quả đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6 là 272 triệu USD; giảm 27,5% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng/2017 của nhóm hàng này đạt 1,67 tỷ USD, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hạt điều trong tháng 6 tăng không nhiều, đạt 35 nghìn tấn, trị giá 354 triệu USD, tăng 4,3% về lượng và 7,4% về trị giá. Đưa kim ngạch xuất khẩu hạt điều 6 tháng/2017 đạt 151 nghìn tấn, trị giá 1,47 tỷ USD, giảm 3,2% về lượng, tuy nhiên tăng 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, xuất khẩu cà phê trong tháng 6 chỉ đạt 122 nghìn tấn, trị giá 276 triệu USD, tương đương với mức xuất khẩu của tháng trước. Đưa kim ngạch xuất khẩu cà phê trong 6 tháng/2017 đạt 831 nghìn tấn, trị giá 1,88 tỷ USD, giảm 15,3% về lượng, tuy nhiên tăng 10,4% về trị giá.

Và xuất khẩu cao su trong trong tháng đạt 122 nghìn tấn, trị giá 188 triệu USD, tăng 100,8% về lượng và 84,5% về trị giá so với tháng trước. Đưa kim ngạch xuất khẩu cao su 6 tháng/2017 đạt 484 nghìn tấn, trị giá 896 triệu USD.

Hạ An