Trung Quốc và Thái-lan tăng cường hợp tác

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Thái-lan Xạ-mặc Xun-đa-ra-vệt đang ở thăm Trung Quốc bốn ngày nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thái-lan và Trung Quốc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125740&sub=82&top=45