Trung Quốc và Ấn Độ cam kết tăng cường hợp tác

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Trung Quốc và Ấn Độ hôm qua đã ký văn kiện chung về tăng cường quan hệ song phương và cùng nhau góp phần phát triển thế giới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113840&sub=82&top=45