Trung Quốc tổ chức cuộc họp quốc tế về chiến lược bưu chính tương lai

Một cuộc họp quốc tế về Chiến lược Bưu chính Nairobi đang diễn ra trong hai ngày 4 và 5/12/2007 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Cuộc họp lần này sẽ kết thúc một vòng bảy cuộc họp bàn tròn khu vực để tập hợp những quan điểm của các nước thành viên Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) về chiến lược tương lai cho ngành Bưu chính.