Trung Quốc thúc đẩy chuẩn đĩa CBHD

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Trong năm 2009, các nhà sản xuất Trung Quốc hy vọng bán ra hàng trăm nghìn đầu đọc đĩa quang theo định dạng đĩa thế hệ tiếp theo do họ tự phát triển là CBHD.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13875&chnlid=20&t=pcolarticle