Trung Quốc thống trị công nghiệp vàng

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Lần đầu tiên sau hơn 100 năm, Nam Phi đã để mất vai trò nước sản xuất nhiều vàng nhất thế giới vào tay Trung Quốc.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=66003