Trung Quốc thông qua Luật chống độc quyền

    1 đăng lạiGốc

    Theo Xinhua, Luật Chống độc quyền vừa được thông qua của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2008...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=c94a977abcc97d&page=category