Trung Quốc: Thay đổi nhân sự trong các cơ quan tuyên truyền

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chính phủ Trung Quốc đã chỉ định cựu Tổng Giám đốc tờ "Nhân dân nhật báo" Vương Thần làm Chủ nhiệm Văn phòng báo chí Quốc Vụ viện, trong khi Tổng Biên tập "Nhân dân nhật báo" Trương Nghiên Nông được đề bạt làm Tổng Giám đốc Cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/88543.cand