Trung Quốc thắt chặt kiểm soát "tiền nóng"

    Gốc

    Hanoinet - Hệ thống quy định mới yêu cầu các công ty cung cấp bằng chứng lên Cơ quan Ngoại hối quốc gia (SAFE) để kiểm tra xác minh kể từ ngày 14/7.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=73356