Trung Quốc, Thái Lan tăng cường hợp tác quân sự

    Gốc

    Ngày 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Tào Cương Xuyên cho biết nước ông sẵn sàng hợp tác với Thái Lan nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực và thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214533/Default.aspx