Trung Quốc: Tăng mức dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ tăng mức dự trữ bắt buộc với các ngân hàng thương mại thêm 0,5% lên mức 13,5 % bắt đầu từ ngày 26/11 tới.Xem chi tiết...