Trung Quốc tăng giá đồng nhân dân tệ lần đầu sau 12 phiên hạ

Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ ở mức 6,8779 nhân dân tệ đổi 1 USD, tương đương mức tăng giá 0,3%.

Ngày 22/11, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ ở mức 6,8779 nhân dân tệ đổi 1 USD, tương đương mức tăng giá 0,3% so với chốt phiên trước.

Như vậy, đây là phiên đầu tiên Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ sau 12 phiên tăng liên tiếp.

Trung Quốc tăng giá đồng nhân dân tệ lần đầu sau 12 phiên hạ - Ảnh 1

Thảo Mai