Trung Quốc tăng đầu tư sản xuất phong điện

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Theo thống kê của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, các nhà máy phong điện đang thu hút sự gia tăng đầu tư ở Trung Quốc.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259458/Default.aspx