Trung Quốc tăng cường kiểm tra hàng thực phẩm nhập từ Mỹ

    Gốc

    NDĐT - Trung Quốc đã tăng cường các cuộc kiểm tra đối với thực phẩm được nhập khẩu từ Mỹ khiến thịt bò của Mỹ chất đầy các kho lạnh và các chuyến hàng chở hạt tiêu đen cùng nhiều hàng hóa khác phải tạm ngừng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105392&sub=82&top=45