Trung Quốc tăng cường chống nạn bạo hành gia đình

    Báo VTC News
    Gốc

    - Từ năm 2005 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc (ACWF) phối hợp cùng Bộ Công an và một số ban ngành liên quan đã thành lập 12.000 trung tâm chống nạn bạo hành trong gia đình.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231944/Default.aspx