Trung Quốc: Số triệu phú tăng mạnh

    Gốc

    (Vitinfo) - Hãng Merrill Lynch và Capgemini cho biết, số lượng người trở thành triệu phú của Trung Quốc tăng lên đáng kể với 7,8%.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/29275/default.aspx