Trung Quốc sẽ xây đài quan sát bay cao nhất thế giới

    Gốc

    (HNM) - Trung Quốc sẽ xây đài quan sát bay cao nhất thế giới vào năm 2009 tại công viên Chaoyang ở phía Đông Bắc Kinh. Du khách được “bay” trên chiếc bánh xe khổng lồ để quan sát thành phố Bắc Kinh.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/150075