Trung Quốc sẽ lập 5 siêu bộ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trung Quốc sẽ tiến tới thành lập 5 siêu bộ, trong đó lần đầu tiên có một bộ đảm nhiệm chức năng bảo vệ môi trường, trong nỗ lực tổ chức tốt hơn bộ máy nhà nước và chống tham nhũng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/3/12/229762.tno