Trung Quốc sẽ điều tra nguồn ô nhiễm trong phạm vi cả nước

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 4-1, Tổng cục Bảo vệ môi trường nhà nước Trung Quốc đã ra thông báo cho biết, công tác điều tra nguồn ô nhiễm trong phạm vi cả nước của Trung Quốc sẽ triển khai toàn diện vào tháng 2 tới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/155405