Trung Quốc sẽ cho phép bán khống và giao dịch ký quỹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những nhà quản lý thị trường chứng khoán Trung Quốc, trong nỗ lực cứu thị trường chứng khoán khi thị trường tài chính toàn cầu hỗn loạn, cho biết họ sẽ cho phép giao dịch ký quỹ (margin trading) và bán khống chứng khoán (short selling).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99999