Trung Quốc - Quốc gia thao túng ngoại hối?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Phát ngôn viên Nhà Trắng đã giải thích cho những ngôn luận của ông Geithner. Theo ông Gibbs, hiện nay Trung Quốc đã phát huy vai trò to lớn của mình trong nền kinh tế toàn cầu, chúng tôi cần duy trì hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=124474