Trung Quốc phóng tên lửa 'Trường Chinh - 5'

Ngày 3/11, Trung Quốc đã tiến hành phóng tên lửa "Trường Chinh-5" ("Long March - 5").

Trung Quốc đã tiến hành phóng tên lửa "Trường Chinh-5" ("Long March - 5").

Vụ phóng đã được thực hiện từ sân bay vũ trụ Văn Xương ở Hải Nam, nơi mà tên lửa đã được đưa đến hồi đầu tháng 9. Đài truyền hình Trung Quốc đã đưa trực tiếp sự kiện này.

Theo thepaper.cn, khi chế tạo "Trường Chinh-5" đã sử dụng hơn 200 công nghệ mới, tỷ lệ tổng thể tên lửa mang đã đạt tới 92,5%. "Trường Chinh-5" là phương tiện triển khai tên lửa mạnh nhất thế hệ mới của Trung Quốc.

Chiều cao của nó là 56,97 m, đường kính 5 mét. "Trường Chinh-5" có thể đưa 25 tấn hàng hóa lên quỹ đạo địa tĩnh.

Theo Sputnik