Trung Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng

Vào lúc 2 giờ 23 phút sáng giờ địa phương ngày 8-12, từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phóng tàu thăm dò Mặt trăng có tên Hằng Nga 4 và dự kiến lần đầu đáp xuống vùng tối của Mặt trăng trong thời gian tới.

Nhiệm vụ khoa học của tàu Hằng Nga 4 sẽ bao gồm quan sát thiên văn vô tuyến tần số thấp, khảo sát địa hình và địa chất, phát hiện thành phần khoáng vật và cấu trúc bề mặt Mặt trăng, đo bức xạ neutron và nguyên tử trung tính để nghiên cứu môi trường ở vùng tối của Mặt trăng. Vụ phóng mới nhất là sứ mệnh lần thứ 294 của các tên lửa đẩy Trường Chinh.

KHÁNH HƯNG