Trung Quốc phê chuẩn Hiệp ước mới của SCO

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc đã phê chuẩn Hiệp ước về hợp tác hữu nghị và láng giềng tốt lâu dài giữa các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125365&sub=82&top=45